Projekty 2019

Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski

informuje, że pod adresem 15-434 Białystok, ul. Biała 13/33

realizowany jest projekt pn. Podlaskie Centrum Rehabilitacji Osób Niewidomych i Słabowidzących

współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Realizacja projektu dotyczy prowadzenia placówki rehabilitacyjnej udzielającej wsparcia kierowanego do 300 osób niepełnosprawnych wzrokowo z terenu województwa podlaskiego w okresie od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r.

Placówka udziela wsparcia od poniedziałku do soboty w godzinach 9.00 – 18.00.

Warunki rekrutacji

Z udziału w projekcie mogą skorzystać dzieci i młodzież posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności ze względu na wzrok oraz dorosłe

osoby niepełnosprawne z aktualnym orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności ze względu na wzrok zamieszkałych na terenie woj. podlaskiego.

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu

Beneficjenci projektu mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

 • Opieka, terapia pedagogiczna
 • Terapia tyflopedagogiczna
 • Terapia logopedyczna
 • Terapia oligofrenopedagogiczna
 • Opieka pracownika socjalnego
 • Diagnostyka, opieka rehabilitacyjna
 • Fizjoterapia
 • Terapia widzenia
 • Zajęcia tyfloinformatyczne
 • Funkcjonalny trening rewalidacji wzroku
 • Arteterapia
 • Psychoterapia
 • Zajęcia kulinarne
 • Terapia przez dramę
 • Zajęcia językowe
 • Choreoterapia
 • Szkolenie z rehabilitacji podstawowej z pisma punktowego brajla
 • Szkolenie z rehabilitacji podstawowej z czynności dnia codziennego
 • Szkolenie z rehabilitacji podstawowej z orientacji przestrzennej

Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu

Lp

Wsparcie

Termin realizacji wsparcia

1Opieka, terapia pedagogiczna01.04.2018 – 31.03.2019
2Terapia tyflopedagogiczna01.04.2018 – 31.03.2019
3Terapia logopedyczna01.04.2018 – 31.03.2019
4Terapia oligofrenopedagogiczna01.04.2018 – 31.03.2019
5Opieka pracownika socjalnego01.04.2018 – 31.03.2019
6Diagnostyka, opieka rehabilitacyjna01.04.2018 – 31.03.2019
7Fizjoterapia01.04.2018 – 31.03.2019
8Terapia widzenia01.04.2018 – 31.03.2019
9Zajęcia tyfloinformatyczne01.04.2018 – 31.03.2019
10Funkcjonalny trening rewalidacji wzroku01.04.2018 – 31.03.2019
11Arteterapia01.04.2018 – 31.03.2019
12Psychoterapia01.04.2018 – 31.03.2019
13Zajęcia kulinarne01.04.2018 – 31.03.2019
14Terapia przez dramę01.04.2018 – 31.03.2019
15Zajęcia językowe01.04.2018 – 31.03.2019
16Choreoterapia01.04.2018 – 31.03.2019
17Szkolenie z rehabilitacji podstawowej z pisma punktowego brajla01.04.2018 – 31.03.2019
18Szkolenie z rehabilitacji podstawowej z czynności dnia codziennego01.04.2018 – 31.03.2019
19Szkolenie z rehabilitacji podstawowej z orientacji przestrzennej01.04.2018 – 31.03.2019
Dołącz do nas

Leave Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Napisz