Aktualności

Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski

informuje, że pod adresem 15-434 Białystok, ul. Biała 13/33

realizowany jest projekt pn. Podlaskie Centrum Rehabilitacji Osób Niewidomych i Słabowidzących

współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Realizacja projektu dotyczy prowadzenia placówki rehabilitacyjnej udzielającej wsparcia kierowanego do 280 osób niepełnosprawnych wzrokowo z terenu województwa podlaskiego w okresie od 01.04.2021 r. do 31.03.2022 r.

Placówka udziela wsparcia od poniedziałku do soboty w godzinach 9.00 – 18.00.

Zakładka: Warunki rekrutacji

Z udziału w projekcie mogą skorzystać dzieci i młodzież posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności ze względu na wzrok oraz dorosłe

osoby niepełnosprawne z aktualnym orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności ze względu na wzrok zamieszkałych na terenie woj. podlaskiego.

Zakładka: Formy wsparcia realizowane w ramach projektu

Beneficjenci projektu mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

 • Opieka, terapia pedagogiczna
 • Terapia tyflopedagogiczna
 • Terapia logopedyczna
 • Terapia oligofrenopedagogiczna
 • Opieka pracownika socjalnego
 • Diagnostyka, opieka rehabilitacyjna
 • Fizjoterapia
 • Terapia widzenia
 • Zajęcia tyfloinformatyczne
 • Funkcjonalny trening rewalidacji wzroku
 • Arteterapia
 • Psychoterapia
 • Zajęcia kulinarne
 • Terapia przez dramę
 • Zajęcia językowe
 • Choreoterapia
 • Szkolenie z rehabilitacji podstawowej z pisma punktowego brajla
 • Szkolenie z rehabilitacji podstawowej z czynności dnia codziennego
 • Szkolenie z rehabilitacji podstawowej z orientacji przestrzennej

Lp

Wsparcie

Termin realizacji wsparcia

1Opieka, terapia pedagogiczna01.04.2021 – 31.03.2022
2Terapia tyflopedagogiczna01.04.2021 – 31.03.2022
3Terapia logopedyczna01.04.2021 – 31.03.2022
4Terapia oligofrenopedagogiczna01.04.2021 – 31.03.2022
5Opieka pracownika socjalnego01.04.2021 – 31.03.2022
6Diagnostyka, opieka rehabilitacyjna01.04.2021– 31.03.2022
7Fizjoterapia01.04.2021– 31.03.2022
8Terapia widzenia01.04.2021 – 31.03.2022
9Zajęcia tyfloinformatyczne01.04.2021 – 31.03.2022
10Funkcjonalny trening rewalidacji wzroku01.04.2021 – 31.03.2022
11Arteterapia01.04.2021 – 31.03.2022
12Psychoterapia01.04.2021 – 31.03.2022
13Zajęcia kulinarne01.04.2021 – 31.03.2022
14Terapia przez dramę01.04.2021 – 31.03.2022
15Zajęcia językowe01.04.2021 – 31.03.2022
16Choreoterapia01.04.2021 – 31.03.2022
17Szkolenie z rehabilitacji podstawowej z pisma punktowego brajla01.04.2021 – 31.03.2022
18Szkolenie z rehabilitacji podstawowej z czynności dnia codziennego01.04.2021 – 31.03.2022
19Szkolenie z rehabilitacji podstawowej z orientacji przestrzennej01.04.2021 – 31.03.2022

 

Projekty realizowane dzięki : 

 

Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski

informuje, że pod adresem 15-434 Białystok, ul. Biała 13/33

realizowany jest projekt pn. Podlaskie Centrum Rehabilitacji Osób Niewidomych i Słabowidzących

współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Realizacja projektu dotyczy prowadzenia placówki rehabilitacyjnej udzielającej wsparcia kierowanego do 280 osób niepełnosprawnych wzrokowo z terenu województwa podlaskiego w okresie od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r.

Placówka udziela wsparcia od poniedziałku do soboty w godzinach 9.00 – 18.00.

Warunki rekrutacji

Z udziału w projekcie mogą skorzystać dzieci i młodzież posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności ze względu na wzrok oraz dorosłe

osoby niepełnosprawne z aktualnym orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności ze względu na wzrok zamieszkałych na terenie woj. podlaskiego.

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu

Beneficjenci projektu mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

 • Opieka, terapia pedagogiczna
 • Terapia tyflopedagogiczna
 • Terapia logopedyczna
 • Terapia oligofrenopedagogiczna
 • Opieka pracownika socjalnego
 • Diagnostyka, opieka rehabilitacyjna
 • Fizjoterapia
 • Terapia widzenia
 • Zajęcia tyfloinformatyczne
 • Funkcjonalny trening rewalidacji wzroku
 • Arteterapia
 • Psychoterapia
 • Zajęcia kulinarne
 • Terapia przez dramę
 • Zajęcia językowe
 • Choreoterapia
 • Szkolenie z rehabilitacji podstawowej z pisma punktowego brajla
 • Szkolenie z rehabilitacji podstawowej z czynności dnia codziennego
 • Szkolenie z rehabilitacji podstawowej z orientacji przestrzennej

Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu

Lp

Wsparcie

Termin realizacji wsparcia

1Opieka, terapia pedagogiczna01.04.2020 – 31.03.2021
2Terapia tyflopedagogiczna01.04.2020 – 31.03.2021
3Terapia logopedyczna01.04.2020 – 31.03.2021
4Terapia oligofrenopedagogiczna01.04.2020 – 31.03.2021
5Opieka pracownika socjalnego01.04.2020 – 31.03.2021
6Diagnostyka, opieka rehabilitacyjna01.04.2020 – 31.03.2021
7Fizjoterapia01.04.2020 – 31.03.2021
8Terapia widzenia01.04.2020 – 31.03.2021
9Zajęcia tyfloinformatyczne01.04.2020 – 31.03.2021
10Funkcjonalny trening rewalidacji wzroku01.04.2020 – 31.03.2021
11Arteterapia01.04.2020 – 31.03.2021
12Psychoterapia01.04.2020 – 31.03.2021
13Zajęcia kulinarne01.04.2020 – 31.03.2021
14Terapia przez dramę01.04.2020 – 31.03.2021
15Zajęcia językowe01.04.2020 – 31.03.2021
16Choreoterapia01.04.2020 – 31.03.2021
17Szkolenie z rehabilitacji podstawowej z pisma punktowego brajla01.04.2020 – 31.03.2021
18Szkolenie z rehabilitacji podstawowej z czynności dnia codziennego01.04.2020 – 31.03.2021
19Szkolenie z rehabilitacji podstawowej z orientacji przestrzennej01.04.2020 – 31.03.2021

Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski

informuje, że pod adresem 15-434 Białystok, ul. Biała 13/33

realizowany jest projekt pn. Podlaskie Centrum Rehabilitacji Osób Niewidomych i Słabowidzących

współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Realizacja projektu dotyczy prowadzenia placówki rehabilitacyjnej udzielającej wsparcia kierowanego do 270 osób niepełnosprawnych wzrokowo z terenu województwa podlaskiego w okresie od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.

Placówka udziela wsparcia od poniedziałku do soboty w godzinach 9.00 – 18.00.

Warunki rekrutacji

Z udziału w projekcie mogą skorzystać dzieci i młodzież posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności ze względu na wzrok oraz dorosłe

osoby niepełnosprawne z aktualnym orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności ze względu na wzrok zamieszkałych na terenie woj. podlaskiego.

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu

Beneficjenci projektu mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

 • Opieka, terapia pedagogiczna
 • Terapia tyflopedagogiczna
 • Terapia logopedyczna
 • Terapia oligofrenopedagogiczna
 • Opieka pracownika socjalnego
 • Diagnostyka, opieka rehabilitacyjna
 • Fizjoterapia
 • Terapia widzenia
 • Zajęcia tyfloinformatyczne
 • Funkcjonalny trening rewalidacji wzroku
 • Arteterapia
 • Psychoterapia
 • Zajęcia kulinarne
 • Terapia przez dramę
 • Zajęcia językowe
 • Choreoterapia
 • Szkolenie z rehabilitacji podstawowej z pisma punktowego brajla
 • Szkolenie z rehabilitacji podstawowej z czynności dnia codziennego
 • Szkolenie z rehabilitacji podstawowej z orientacji przestrzennej

Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu

Lp

Wsparcie

Termin realizacji wsparcia

1Opieka, terapia pedagogiczna01.04.2019 – 31.03.2020
2Terapia tyflopedagogiczna01.04.2019 – 31.03.2020
3Terapia logopedyczna01.04.2019 – 31.03.2020
4Terapia oligofrenopedagogiczna01.04.2019 – 31.03.2020
5Opieka pracownika socjalnego01.04.2019 – 31.03.2020
6Diagnostyka, opieka rehabilitacyjna01.04.2019 – 31.03.2020
7Fizjoterapia01.04.2019 – 31.03.2020
8Terapia widzenia01.04.2019 – 31.03.2020
9Zajęcia tyfloinformatyczne01.04.2019 – 31.03.2020
10Funkcjonalny trening rewalidacji wzroku01.04.2019 – 31.03.2020
11Arteterapia01.04.2019 – 31.03.2020
12Psychoterapia01.04.2019 – 31.03.2020
13Zajęcia kulinarne01.04.2019 – 31.03.2020
14Terapia przez dramę01.04.2019 – 31.03.2020
15Zajęcia językowe01.04.2019 – 31.03.2020
16Choreoterapia01.04.2019 – 31.03.2020
17Szkolenie z rehabilitacji podstawowej z pisma punktowego brajla01.04.2019 – 31.03.2020
18Szkolenie z rehabilitacji podstawowej z czynności dnia codziennego01.04.2019 – 31.03.2020
19Szkolenie z rehabilitacji podstawowej z orientacji przestrzennej01.04.2019 – 31.03.2020
[/vc_column_text]

Zapraszamy do udziału w projekcie

Fundacja Ari Ari oraz Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w projekcie, którego celem jest aktywizacja zawodowa i włączenie społeczne osób niewidomych i słabo widzących zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Uczestnicy projektu będą brać udział w kursach warsztatach komputerowych, graficznych, telemarketingowych,  a także indywidualnych zajęciach i konsultacjach ze specjalistami wsparcia psychologicznego, rodzinnego, prawnego, obywatelskiego, logopedycznego, tyflopedagogicznego, kreowania wizerunku i radzenia sobie z niepełnosprawnością.

NABÓR UCZESTNIKÓW
Fundacją Ari Ari w partnerstwie z Polskim Związek Niewidomych Okręg Podlaski realizuj projekt pt „Wiedza i umiejętności krokiem do aktywności”

Aby wziąć udział w projekcie należy jednocześnie spełnić następujące warunki:
– Mieszkać na terenie województwa podlaskiego
– Posiadać aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym ze względu na dysfunkcje narządu wzroku,
– Posiadać nie mniej niż 18 lat i nie więcej niż 65 lat mężczyźni i 60 lat kobiety
– Być osobą nieaktywną zawodowo.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny i daje wiele możliwości, a co konkretnie?
– Bezpłatny udział w wyjazdowych warsztatach motywacji i kompetencji społecznych,
– Indywidualne spotkania z mentorem, prawnikiem, specjalistą do spraw rodzinnych, doradcą zawodowym a także spotkania z innymi specjalistami,
– Indywidualne zajęcia z bezpiecznego poruszania się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i orientacji przestrzennej, w tym dla każdego biała laska
– Bezpłatny udział w wyjazdowych szkoleniach komputerowych
– Bezpłatny udział w wyjazdowych kursach zawodowych, takich jak „Używanie baz danych, Podstawy projektowania i zarządzania stron WWW, Grafika komputerowa, Telemarketer, Sekretarz/rka, Pracownik obsługi biurowej.
– Dla osób zainteresowanych: udział w stażach zawodowych,
– Spotkania i kursy dostosowane do możliwości czasowych każdego Uczestnika,
– Zajęcia dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
– Elastyczne podejście do każdego Uczestnika,
– Opiekę trenerów i wolontariuszy,
– Bezpłatne materiały szkoleniowe, wyżywienie, zakwaterowanie i ubezpieczenie podczas szkoleń.
Biuro Projektu:
Okręg Podlaski Polskiego Związku Niewidomych
ul. Biała 13/33
15 – 434 Białystok
Tel . 85 732 43 83 lub 603 350 140
Szczegółowych informacji na temat projektu udziela Rafał Gawkowski
Projekt: „Wiedza i umiejętności krokiem do aktywności” – współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata2014-2020

15.12.2018 r. Teatr T3 działający przy Okręgu Podlaskim Polskiego Związku Niewidomych otrzymał odznakę honorową ” Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej.
20.12.2018 o godzinie 7:00 wyemitowany został w TVP Białystok programu” Poranek w Obiektywie”, w którym gościli  założyciele Teatru T3- Krystyna Korolczuk i Rafal Gawkowski.

Jesteście wspaniali !!!


Teatr T-3 działający przy Okręgu Podlaskim PZN zaprasza na premierę spektaklu
“Igraszki z diabłem”
Jana Drdy w reżyserii
Piotra Szekowskiego.
Oczekujemy Państwa 
w najbliższą sobotę- 30.06.2018
o godz.18 w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Warszawskiej 79 A.
Serdecznie zapraszamy!

Zdjęcie użytkownika PZN Białystok Okręg Podlaski.

Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski

informuje, że pod adresem 15-434 Białystok, ul. Biała 13/33

realizowany jest projekt pn. Podlaskie Centrum Rehabilitacji Osób Niewidomych i Słabowidzących

współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Realizacja projektu dotyczy prowadzenia placówki rehabilitacyjnej udzielającej wsparcia kierowanego do 300 osób niepełnosprawnych wzrokowo z terenu województwa podlaskiego w okresie od 01.04.2017 r. do 31.12.2018 r.

Placówka udziela wsparcia od poniedziałku do soboty w godzinach 9.00 – 18.00.

Zakładka: Warunki rekrutacji

Z udziału w projekcie mogą skorzystać dzieci i młodzież posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności ze względu na wzrok oraz dorosłe

osoby niepełnosprawne z aktualnym orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności ze względu na wzrok zamieszkałych na terenie woj. podlaskiego.

Zakładka: Formy wsparcia realizowane w ramach projektu

Beneficjenci projektu mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

 • Opieka, terapia pedagogiczna
 • Terapia tyflopedagogiczna
 • Terapia logopedyczna
 • Terapia oligofrenopedagogiczna
 • Opieka pracownika socjalnego
 • Diagnostyka, opieka rehabilitacyjna
 • Fizjoterapia
 • Terapia widzenia
 • Zajęcia tyfloinformatyczne
 • Funkcjonalny trening rewalidacji wzroku
 • Arteterapia
 • Psychoterapia
 • Zajęcia kulinarne
 • Terapia przez dramę
 • Zajęcia językowe
 • Choreoterapia
 • Szkolenie z rehabilitacji podstawowej z pisma punktowego brajla
 • Szkolenie z rehabilitacji podstawowej z czynności dnia codziennego
 • Szkolenie z rehabilitacji podstawowej z orientacji przestrzennej

Lp

Wsparcie

Termin realizacji wsparcia

1Opieka, terapia pedagogiczna01.04.2017 – 31.03.2018
2Terapia tyflopedagogiczna01.04.2017 – 31.03.2018
3Terapia logopedyczna01.04.2017 – 31.03.2018
4Terapia oligofrenopedagogiczna01.04.2017 – 31.03.2018
5Opieka pracownika socjalnego01.04.2017 – 31.03.2018
6Diagnostyka, opieka rehabilitacyjna01.04.2017 – 31.03.2018
7Fizjoterapia01.04.2017 – 31.03.2018
8Terapia widzenia01.04.2017 – 31.03.2018
9Zajęcia tyfloinformatyczne01.04.2017 – 31.03.2018
10Funkcjonalny trening rewalidacji wzroku01.04.2017 – 31.03.2018
11Arteterapia01.04.2017 – 31.03.2018
12Psychoterapia01.04.2017 – 31.03.2018
13Zajęcia kulinarne01.04.2017 – 31.03.2018
14Terapia przez dramę01.04.2017 – 31.03.2018
15Zajęcia językowe01.04.2017 – 31.03.2018
16Choreoterapia01.04.2017 – 31.03.2018
17Szkolenie z rehabilitacji podstawowej z pisma punktowego brajla01.04.2017 – 31.03.2018
18Szkolenie z rehabilitacji podstawowej z czynności dnia codziennego01.04.2017 – 31.03.2018
19Szkolenie z rehabilitacji podstawowej z orientacji przestrzennej01.04.2017 – 31.03.2018

Projekty realizowane dzięki : 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zaprasza osoby z dysfunkcją wzroku oraz ich opiekunów na bezpłatne szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej.
Szkolenie odbędzie się 27 listopada (poniedziałek) w godzinach
9 30- 14 30 w siedzibie ROPS w Białymstoku.
Szczegółowe informacje oraz zgłoszenia w biurze Okręgu PZN- ilość miejsc ograniczona.

Polski Związek Niewidomych jest największą i najstarszą organizacją w Polsce działającą na rzecz osób niewidomych i słabowidzących od przeszło 60 lat.
Pomagamy osobom tracącym wzrok i ich bliskim w odnalezieniu się w nowej sytuacji, wynikającej z utraty wzroku. Uczymy jak być samodzielnym w domu, w podróży, w pracy i jak aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. Pracujemy na rzecz systemowych rozwiązań ułatwiających funkcjonowanie osób z dysfunkcją wzroku i dbamy o ich właściwe postrzeganie.
Uczestniczymy w spotkaniach, konferencjach, naradach na szczeblu województwa i kraju promując działalność PZN oraz podejmując wszelkie działania przeciw wykluczeniu społecznemu naszych Członków. Czynimy wszelkie starania o środki finansowe u władz na szczeblu gminy, powiatu, województwa, środków unijnych i prywatnych darczyńców, które pozwalają na realizację zadań statutowych naszej organizacji.

[/vc_column][/vc_row]

Leave Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Napisz