Przydatne Linki

Polski Związek Niewidomych

Kim jesteśmy

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

http://www.pfron.pl/

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

http://www.zus.pl/

Niepełnosprawni Portal Dla Osób z Niepełnosprawnością

http://www.niepelnosprawni.pl/

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

http://www.pcpr.info/wojewodztwo_podlaskie

Pochodnia Magazyn Społeczny PZN

http://pochodnia.pzn.org.pl

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących CROSS

http://www.cross.org.pl/

Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny PZN „Eden”

Home

Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny PZN „Nestor” im. kpt. Jana Silhana

www.pznmuszyna.pl

Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny PZN “Klimczok”

www.klimczok.eu

Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia PZN „Homer” im. Józefa Buczkowskiego

www.oris.org.pl

TYFLOŚWIAT

http://www.tyfloswiat.pl

Napisz