O nas

Polski Związek Niewidomych jest największą i najstarszą organizacją w Polsce działającą na rzecz osób niewidomych i słabowidzących od przeszło 60 lat.

Pomagamy osobom tracącym wzrok i ich bliskim w odnalezieniu się w nowej sytuacji, wynikającej z utraty wzroku. Uczymy jak być samodzielnym w domu, w podróży, w pracy i jak aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. Pracujemy na rzecz systemowych rozwiązań ułatwiających funkcjonowanie osób z dysfunkcją wzroku i dbamy o ich właściwe postrzeganie.

Uczestniczymy w spotkaniach, konferencjach, naradach na szczeblu województwa i kraju promując działalność PZN oraz podejmując wszelkie działania przeciw wykluczeniu społecznemu naszych Członków. Czynimy wszelkie starania o środki finansowe u władz na szczeblu gminy, powiatu, województwa, środków unijnych i prywatnych darczyńców, które pozwalają na realizację zadań statutowych naszej organizacji.

 Zarząd Okręgu XXIII Kadencji

Rafał Gawkowski – Prezes Zarządu Okręgu

Krystyna Korolczuk – Wiceprezes Zarządu Okręgu

Barbara Sawicka – Wiceprezes Zarządu Okręgu

Wojciech Jakubowski – Członek Zarządu Okręgu

Jerzy Kuczyński – Członek Zarządu Okręgu

Ewelina Romańczuk – Członek Zarządu Okręgu 

Napisz