Historia PZN

Jesteśmy jedną z wielu zarejestrowanych w Polsce organizacji pozarządowych pożytku publicznego. Ze względu na ponad 65 tysięczną liczbę członków – jesteśmy najbardziej reprezentatywnym stowarzyszeniem środowiska osób niewidomych i słabowidzących. Pod niezmienioną nazwą „Polski Związek Niewidomych” działamy od 1951 roku.

Jesteśmy organizacją samopomocową powołaną przez samych niewidomych, działającą na rzecz niewidomych i zarządzaną przez niewidomych. Prowadzimy bardzo szeroką, wieloaspektową działalność na rzecz ludzi , którzy na skutek utraty widzenia ulegają wykluczeniu społecznemu.

Jesteśmy członkiem Światowej i Europejskiej Unii Niewidomych

Podstawą prawną funkcjonowania naszej organizacji jest Ustawa o Stowarzyszeniach.

Posiadamy zarejestrowany w KRS statut określający cele działalności, zasady funkcjonowania i sposób zarządzania. Obszarem działalności obejmujemy całe terytorium Rzeczypospolitej.

Przez okres swojej działalności zbudowaliśmy gęstą sieć swych przedstawicielstw i agend. Posiadamy trójstopniową strukturę odpowiadającą podziałowi administracyjnemu kraju.

Podstawową jednostką jest koło działające na terenie jednego lub kilku powiatów. Obecnie jest ich 351. Drugim szczeblem jest okręg odpowiadający terytorialnie województwu. Każdy z 16 okręgów ma swoje biuro i koordynuje pracę podległych mu kół. Okręgi posiadają osobowość prawną. Centralny szczebel PZN, posiada osobowość prawną i podlega mu 17 jednostek bez osobowości w randze zakładów własnych. Są to: pięć ośrodków rehabilitacyjnych (w Bydgoszczy, Ciechocinku, Olsztynie, Muszynie i Ustroniu Morskim), dwa Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej (w Olsztynie i Warszawie); 3 Środowiskowe Domy Samopomocy „ARIADNA” , „DEDAL” i „TEZEUSZ” w Olsztynie; trzy Domy Pomocy Społecznej (w Chorzowie, Kielcach i Olsztynie), trzy Warsztaty Terapii Zajęciowej (w Słupsku, Toruniu i Włocławku), Zakład Aktywizacji Zawodowej w Olsztynie oraz Instytut Tyflologiczny w Warszawie.

Napisz