Nowe legitymacje a obowiązujące przepisy

MRPPiS informuje, że aby korzystać z uprawnień oraz ulg do czasu uzyskania nowych legitymacji pozostanie bez zmian. Osoba posiadająca legitymację mającą wzór obecnie obowiązujący jest jak najbardziej ważnym dokumentem. Wszystkie legitymacje wystawione przed 31 sierpnia są ważne do daty w niej określonej. Nie ma tez obowiązku wymiany dotychczasowo posiadanej legitymacji na tę, która będzie obowiązywać po 1 września 2017 roku. Osoby nie posiadające legitymacji mogą  posługiwać się ważnym orzeczeniem potwierdzającym niepełnosprawność. To ono  dokumentuje status osoby jako niepełnosprawnej, a legitymacja jest tylko dokumentem potwierdzającym wydanie orzeczenia.

Nowe legitymacje będą wydawane a najszybszym możliwym terminie gdy przeprowadzone zostaną czynności niezbędne do prawidłowej realizacji tego zadania. 6 października Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zawarło umowę z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. obejmującą produkcję blankietów legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności oraz ich personalizację i dystrybucję. W przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności nie jest konieczne posiadanie również legitymacji.

Każdy z tych dokumentów, niezależnie od siebie, uprawnia osobę niepełnosprawną do korzystania z ulg przejazdowych. Należy o tym pamiętać przy korzystaniu z ulg przy przejazdach PKP lub PKS.

 

Dołącz do nas

Leave Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Napisz