Autor: Krzysztof Kochański

Projekt 2023/2024

  Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski informuje, że pod adresem 15-434 Białystok, ul. Biała 13/33 realizowany jest projekt pn. Podlaskie Centrum Rehabilitacji Osób Niewidomych i Słabowidzących współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Realizacja projektu dotyczy prowadzenia placówki rehabilitacyjnej udzielającej wsparcia kierowanego do 252 osób niepełnosprawnych wzrokowo z terenu województwa podlaskiego w okresie od 01.04.2023…

Wigilia 2023

„Nadzieja, która rozświta świat” pod tym hasłem odbyło się spotkanie opłatkowe osób niewidomych, niedowidzących i ich przyjaciół, jak co roku, odbyło się 14 grudnia w sokólskiej kawiarni „Lira”. Pojawiło się na nim mnóstwo gości, w tym osoby wchodzące w skład Koła Terenowego Polskiego Związku Niewidomych w Sokółce. W wydarzeniu brała udział również Wiesława Burnos, członek…

Międzynarodowy dzień Białej Laski w Sokółce

12 października 2023 roku w Kole Terenowym Polskiego Związku Niewidomych w Sokółce odbędą się obchody Międzynarodowego Dnia Białej Laski. Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż Patronem Strategicznym tego wydarzenia jest Urząd Marszałkowi Województwa Podlaskiego. W tym roku szczególnie, gdyż obchodzimy 30-lecie tego dnia w Polsce. Ustanowiony 15 października 1964 roku jako „Dzień Bezpiecznej Białej Laski”…

Podlaskie Centrum Rehabilitacji Osób Niewidomych i Słabowidzących

  Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski informuje, że pod adresem 15-434 Białystok, ul. Biała 13/33 realizowany jest projekt pn. Podlaskie Centrum Rehabilitacji Osób Niewidomych i Słabowidzących współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Realizacja projektu dotyczy prowadzenia placówki rehabilitacyjnej udzielającej wsparcia kierowanego do 252 osób niepełnosprawnych wzrokowo z terenu województwa podlaskiego w okresie od 01.04.2022…

Projekt Lektorzy Sprawni Online

  REKRUTACJA DO PROJEKTU LEKTORZY SPRAWNI ONLINE PROGRAM SZKOLENIOWY I PRACA DLA LEKTORÓW JĘZYKA ANGIELSKIEGO Z DYSFUNKCJĄ WZROKU Fundacja Strefa Innowacji w ramach Projektu Lektorzy Sprawni Online oferuje kompleksowy  program szkoleń wraz z możliwością podjęcia pracy dla absolwentów i studentów ostatnich lat kierunków filologicznych (filologia angielska, lingwistyka stosowana i pokrewne). Program dedykowany jest osobom z…

Projekt 2021

Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski informuje, że pod adresem 15-434 Białystok, ul. Biała 13/33 realizowany jest projekt pn. Podlaskie Centrum Rehabilitacji Osób Niewidomych i Słabowidzących współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Realizacja projektu dotyczy prowadzenia placówki rehabilitacyjnej udzielającej wsparcia kierowanego do 280 osób niepełnosprawnych wzrokowo z terenu województwa podlaskiego w okresie od 01.04.2021 r.…

Polski Związek Niewidomych w Białymstoku razem z WOŚP

Przejrzyj na oczy – 30 FINASŁ WOŚP!!!! Kochani, Jubileuszowy, 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy poświęcony jest zakupowi sprzętu medycznego dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. Oddziały i pododdziały okulistyki dziecięcej oraz wydzielone łóżka dziecięce w oddziałach okulistyki dla dorosłych działają w 25 ośrodkach w 17 miastach Polski. W całym kraju…

Wizyta w Muzeum Żydów Polskich

W imieniu Muzeum POLIN zapraszamy na zwiedzanie wystawy z przewodnikiem,, tyflografikami i audiodeskrypcją dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Oprowadzanie odbędzie się w ramach finisażu wystawy Wilhelma Sasna la “Taki pejzaż”. Kiedy? 8 stycznia 2022 (sobota), godz. 10.30-12.00, – wydarzenie stacjonarne, – wstęp bezpłatny, – wymagana rezerwacja: muzeumdostepne@polin.pl Więcej o wydarzeniu: https://polin.pl/…/oprowadzanie-z-tyflografikami-i… Więcej szczegółów na temat…

„Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”.

PZN Okręg Podlaski wspiera SOSW w realizacji projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”. Termin realizacji projektu 1.07.2021 r. – 30.06.2023 r. Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w ramach udzielonego Grantu, na utworzenie i funkcjonowanie Specjalistycznych Centrów Wspierających…

ROZEZNANIE RYNKU nr 1/P/PZN/2021

  ROZEZNANIE RYNKU nr 1/P/PZN/2021   Zamawiający:   Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski Biała 13/33 15-343 Białystok NIP: 5422595538 REGON: 050836768,   Tryb zamówienia: Zapytanie o cenę zamówienia w oparciu o rozeznanie rynku, określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,…

Napisz