Projekty

Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski

informuje, że pod adresem 15-434 Białystok, ul. Biała 13/33

realizowany jest projekt pn. Podlaskie Centrum Rehabilitacji Osób Niewidomych i Słabowidzących

współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Realizacja projektu dotyczy prowadzenia placówki rehabilitacyjnej udzielającej wsparcia kierowanego do 300 osób niepełnosprawnych wzrokowo z terenu województwa podlaskiego w okresie od 01.04.2017 r. do 31.12.2018 r.

Placówka udziela wsparcia od poniedziałku do soboty w godzinach 9.00 – 18.00.

Zakładka: Warunki rekrutacji

Z udziału w projekcie mogą skorzystać dzieci i młodzież posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności ze względu na wzrok oraz dorosłe

osoby niepełnosprawne z aktualnym orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności ze względu na wzrok zamieszkałych na terenie woj. podlaskiego.

Zakładka: Formy wsparcia realizowane w ramach projektu

Beneficjenci projektu mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

 • Opieka, terapia pedagogiczna
 • Terapia tyflopedagogiczna
 • Terapia logopedyczna
 • Terapia oligofrenopedagogiczna
 • Opieka pracownika socjalnego
 • Diagnostyka, opieka rehabilitacyjna
 • Fizjoterapia
 • Terapia widzenia
 • Zajęcia tyfloinformatyczne
 • Funkcjonalny trening rewalidacji wzroku
 • Arteterapia
 • Psychoterapia
 • Zajęcia kulinarne
 • Terapia przez dramę
 • Zajęcia językowe
 • Choreoterapia
 • Szkolenie z rehabilitacji podstawowej z pisma punktowego brajla
 • Szkolenie z rehabilitacji podstawowej z czynności dnia codziennego
 • Szkolenie z rehabilitacji podstawowej z orientacji przestrzennej

Lp

Wsparcie

Termin realizacji wsparcia

1Opieka, terapia pedagogiczna01.04.2017 – 31.03.2018
2Terapia tyflopedagogiczna01.04.2017 – 31.03.2018
3Terapia logopedyczna01.04.2017 – 31.03.2018
4Terapia oligofrenopedagogiczna01.04.2017 – 31.03.2018
5Opieka pracownika socjalnego01.04.2017 – 31.03.2018
6Diagnostyka, opieka rehabilitacyjna01.04.2017 – 31.03.2018
7Fizjoterapia01.04.2017 – 31.03.2018
8Terapia widzenia01.04.2017 – 31.03.2018
9Zajęcia tyfloinformatyczne01.04.2017 – 31.03.2018
10Funkcjonalny trening rewalidacji wzroku01.04.2017 – 31.03.2018
11Arteterapia01.04.2017 – 31.03.2018
12Psychoterapia01.04.2017 – 31.03.2018
13Zajęcia kulinarne01.04.2017 – 31.03.2018
14Terapia przez dramę01.04.2017 – 31.03.2018
15Zajęcia językowe01.04.2017 – 31.03.2018
16Choreoterapia01.04.2017 – 31.03.2018
17Szkolenie z rehabilitacji podstawowej z pisma punktowego brajla01.04.2017 – 31.03.2018
18Szkolenie z rehabilitacji podstawowej z czynności dnia codziennego01.04.2017 – 31.03.2018
19Szkolenie z rehabilitacji podstawowej z orientacji przestrzennej01.04.2017 – 31.03.2018

 

Projekty realizowane dzięki : 

 

Dołącz do nas

Leave Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Napisz