Projekt 2019

Zapraszamy do udziału w projekcie

Fundacja Ari Ari oraz Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w projekcie, którego celem jest aktywizacja zawodowa i włączenie społeczne osób niewidomych i słabo widzących zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Uczestnicy projektu będą brać udział w kursach warsztatach komputerowych, graficznych, telemarketingowych,  a także indywidualnych zajęciach i konsultacjach ze specjalistami wsparcia psychologicznego, rodzinnego, prawnego, obywatelskiego, logopedycznego, tyflopedagogicznego, kreowania wizerunku i radzenia sobie z niepełnosprawnością.

NABÓR UCZESTNIKÓW
Fundacją Ari Ari w partnerstwie z Polskim Związek Niewidomych Okręg Podlaski realizuj projekt pt „Wiedza i umiejętności krokiem do aktywności”

Aby wziąć udział w projekcie należy jednocześnie spełnić następujące warunki:
– Mieszkać na terenie województwa podlaskiego
– Posiadać aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym ze względu na dysfunkcje narządu wzroku,
– Posiadać nie mniej niż 18 lat i nie więcej niż 65 lat mężczyźni i 60 lat kobiety
– Być osobą nieaktywną zawodowo.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny i daje wiele możliwości, a co konkretnie?
– Bezpłatny udział w wyjazdowych warsztatach motywacji i kompetencji społecznych,
– Indywidualne spotkania z mentorem, prawnikiem, specjalistą do spraw rodzinnych, doradcą zawodowym a także spotkania z innymi specjalistami,
– Indywidualne zajęcia z bezpiecznego poruszania się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i orientacji przestrzennej, w tym dla każdego biała laska
– Bezpłatny udział w wyjazdowych szkoleniach komputerowych
– Bezpłatny udział w wyjazdowych kursach zawodowych, takich jak „Używanie baz danych, Podstawy projektowania i zarządzania stron WWW, Grafika komputerowa, Telemarketer, Sekretarz/rka, Pracownik obsługi biurowej.
– Dla osób zainteresowanych: udział w stażach zawodowych,
– Spotkania i kursy dostosowane do możliwości czasowych każdego Uczestnika,
– Zajęcia dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
– Elastyczne podejście do każdego Uczestnika,
– Opiekę trenerów i wolontariuszy,
– Bezpłatne materiały szkoleniowe, wyżywienie, zakwaterowanie i ubezpieczenie podczas szkoleń.
Biuro Projektu:
Okręg Podlaski Polskiego Związku Niewidomych
ul. Biała 13/33
15 – 434 Białystok
Tel . 85 732 43 83 lub 603 350 140
Szczegółowych informacji na temat projektu udziela Rafał Gawkowski
Projekt: „Wiedza i umiejętności krokiem do aktywności” – współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata2014-2020

Dołącz do nas

Leave Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Napisz