„Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”.

PZN Okręg Podlaski wspiera SOSW w realizacji projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”.
Termin realizacji projektu 1.07.2021 r. – 30.06.2023 r.

Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w ramach udzielonego Grantu, na utworzenie i funkcjonowanie Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW).

Więcej informacji dostępnych pod adresem:

 

http://scwew.sosw.bialystok.pl/

 

oraz

 

https://www.bialystok.pl/pl/wiadomosci/miasto-bialystok-w-projekcie-pilotazowe-wdrozenie-modelu-specjalistycznych-centrow-wspierajacych-edukacje-wlaczajaca.html

Dołącz do nas

Leave Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Napisz