Projekt 2021

Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski

informuje, że pod adresem 15-434 Białystok, ul. Biała 13/33

realizowany jest projekt pn. Podlaskie Centrum Rehabilitacji Osób Niewidomych i Słabowidzących

współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Realizacja projektu dotyczy prowadzenia placówki rehabilitacyjnej udzielającej wsparcia kierowanego do 280 osób niepełnosprawnych wzrokowo z terenu województwa podlaskiego w okresie od 01.04.2021 r. do 31.03.2022 r.

Placówka udziela wsparcia od poniedziałku do soboty w godzinach 9.00 – 18.00.

Zakładka: Warunki rekrutacji

Z udziału w projekcie mogą skorzystać dzieci i młodzież posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności ze względu na wzrok oraz dorosłe

osoby niepełnosprawne z aktualnym orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności ze względu na wzrok zamieszkałych na terenie woj. podlaskiego.

Zakładka: Formy wsparcia realizowane w ramach projektu

Beneficjenci projektu mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

 • Opieka, terapia pedagogiczna
 • Terapia tyflopedagogiczna
 • Terapia logopedyczna
 • Terapia oligofrenopedagogiczna
 • Opieka pracownika socjalnego
 • Diagnostyka, opieka rehabilitacyjna
 • Fizjoterapia
 • Terapia widzenia
 • Zajęcia tyfloinformatyczne
 • Funkcjonalny trening rewalidacji wzroku
 • Arteterapia
 • Psychoterapia
 • Zajęcia kulinarne
 • Terapia przez dramę
 • Zajęcia językowe
 • Choreoterapia
 • Szkolenie z rehabilitacji podstawowej z pisma punktowego brajla
 • Szkolenie z rehabilitacji podstawowej z czynności dnia codziennego
 • Szkolenie z rehabilitacji podstawowej z orientacji przestrzennej

Lp

Wsparcie

Termin realizacji wsparcia

1Opieka, terapia pedagogiczna01.04.2021 – 31.03.2022
2Terapia tyflopedagogiczna01.04.2021 – 31.03.2022
3Terapia logopedyczna01.04.2021 – 31.03.2022
4Terapia oligofrenopedagogiczna01.04.2021 – 31.03.2022
5Opieka pracownika socjalnego01.04.2021 – 31.03.2022
6Diagnostyka, opieka rehabilitacyjna01.04.2021– 31.03.2022
7Fizjoterapia01.04.2021– 31.03.2022
8Terapia widzenia01.04.2021 – 31.03.2022
9Zajęcia tyfloinformatyczne01.04.2021 – 31.03.2022
10Funkcjonalny trening rewalidacji wzroku01.04.2021 – 31.03.2022
11Arteterapia01.04.2021 – 31.03.2022
12Psychoterapia01.04.2021 – 31.03.2022
13Zajęcia kulinarne01.04.2021 – 31.03.2022
14Terapia przez dramę01.04.2021 – 31.03.2022
15Zajęcia językowe01.04.2021 – 31.03.2022
16Choreoterapia01.04.2021 – 31.03.2022
17Szkolenie z rehabilitacji podstawowej z pisma punktowego brajla01.04.2021 – 31.03.2022
18Szkolenie z rehabilitacji podstawowej z czynności dnia codziennego01.04.2021 – 31.03.2022
19Szkolenie z rehabilitacji podstawowej z orientacji przestrzennej01.04.2021 – 31.03.2022

Projekty realizowane dzięki : 

 

Dołącz do nas

Leave Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Napisz