Autor: Krzysztof Kochański

„Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”.

PZN Okręg Podlaski wspiera SOSW w realizacji projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”. Termin realizacji projektu 1.07.2021 r. – 30.06.2023 r. Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w ramach udzielonego Grantu, na utworzenie i funkcjonowanie Specjalistycznych Centrów Wspierających…

ROZEZNANIE RYNKU nr 1/P/PZN/2021

  ROZEZNANIE RYNKU nr 1/P/PZN/2021   Zamawiający:   Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski Biała 13/33 15-343 Białystok NIP: 5422595538 REGON: 050836768,   Tryb zamówienia: Zapytanie o cenę zamówienia w oparciu o rozeznanie rynku, określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,…

Zaproszenie

W imieniu Fundacji Kultury bez Barier serdecznie zapraszam  na pokaz filmu “Córka trenera” z audiodeskrypcją, pętlą indukcyjną  i napisami dla niesłyszących. Bardzo proszę o przekazanie tego zaproszenia wszystkim, którzy mogą być nim zainteresowani. 10 sierpnia (sobota) o godzinie 14:00 – Kino Forum, Białostocki Ośrodek Kultury, ul. Legionowa 5 – pokaz filmu “Córka trenera” z audiodeskrypcją, pętlą…

Projekt 2019

Zapraszamy do udziału w projekcie Fundacja Ari Ari oraz Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w projekcie, którego celem jest aktywizacja zawodowa i włączenie społeczne osób niewidomych i słabo widzących zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Uczestnicy projektu będą brać udział w kursach warsztatach komputerowych, graficznych, telemarketingowych,  a także indywidualnych zajęciach i…

Projekty 2019

Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski informuje, że pod adresem 15-434 Białystok, ul. Biała 13/33 realizowany jest projekt pn. Podlaskie Centrum Rehabilitacji Osób Niewidomych i Słabowidzących współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Realizacja projektu dotyczy prowadzenia placówki rehabilitacyjnej udzielającej wsparcia kierowanego do 300 osób niepełnosprawnych wzrokowo z terenu województwa podlaskiego w okresie od 01.04.2018…

Projekty

Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski informuje, że pod adresem 15-434 Białystok, ul. Biała 13/33 realizowany jest projekt pn. Podlaskie Centrum Rehabilitacji Osób Niewidomych i Słabowidzących współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Realizacja projektu dotyczy prowadzenia placówki rehabilitacyjnej udzielającej wsparcia kierowanego do 300 osób niepełnosprawnych wzrokowo z terenu województwa podlaskiego w okresie od 01.04.2017…

“Trzecia sobota”

Zarząd Koła Miejskiego PZN w Białymstoku zaprasza w najbliższą sobotę ( 18.11) o godzinie 10 na comiesięczne spotkanie informacyjne tzw. trzecią sobotę. W tym dniu będziemy gościć radcę prawnego- tematyka prelekcji- spadki i darowizny. Miejsce spotkania- świetlica Okręgu PZN przy ul. Białej 13/33. Serdecznie zapraszamy !!!

Nowe legitymacje a obowiązujące przepisy

MRPPiS informuje, że aby korzystać z uprawnień oraz ulg do czasu uzyskania nowych legitymacji pozostanie bez zmian. Osoba posiadająca legitymację mającą wzór obecnie obowiązujący jest jak najbardziej ważnym dokumentem. Wszystkie legitymacje wystawione przed 31 sierpnia są ważne do daty w niej określonej. Nie ma tez obowiązku wymiany dotychczasowo posiadanej legitymacji na tę, która będzie obowiązywać…

Napisz
+